renewable energy targets

Uusiutuvan energian tavoitteet muovaavat polkuamme kohti kestävää kehitystä

Kiinnostus uusiutuviin energialähteisiin on viime vuosina kasvanut keinona torjua ilmastonmuutosta ja varmistaa kestävä tulevaisuus. Hallitukset ja organisaatiot ympäri maailmaa ovat asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita uusiutuvan energian käyttöönotolle vähentääkseen riippuvuutta rajallisista fossiilisista polttoaineista.

Uusiutuvat energialähteet ovat energiasiirtymän selkäranka ja toteuttamiskelpoinen ilmastoratkaisu. Uusiutuvan energian hyödyntäminen on yksi tärkeimmistä mahdollisuuksista pitää maapallon keskilämpötilan nousu alle 1,5 °C:ssa.

Viimeaikainen geopoliittinen ja ilmastoon liittyvä kehitys korostaa tarvetta toimia uusiutuvan energian käyttöönoton kunnianhimoisuuden lisäämiseksi ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, energiavarmuuden lisäämiseksi ja kohtuuhintaisuuden parantamiseksi sekä luotettavan ja edullisen energian yleisen saatavuuden varmistamiseksi.

Uusiutuvan energian tavoitteet koskevat tyypillisesti prosenttiosuutta kokonaisenergiantuotannosta, jonka pitäisi olla peräisin uusiutuvista lähteistä tietyn ajan sisällä. EU:n tavoitteena oli vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosentilla, lisätä uusiutuvan energian osuutta vähintään 20 prosentilla kulutuksesta ja saavuttaa vähintään 20 prosentin energiansäästö vuoteen 2022 mennessä. Tavoite saavutettiin 22 prosentin bruttoosuudella. uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian loppukulutuksesta. Tavoitteena on, että 32 % energiankulutuksesta on peräisin uusiutuvista lähteistä ja siitä tulee ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2030 mennessä.

Nämä tavoitteet ovat ratkaisevan tärkeitä uusiutuvan energian alan investointien ja innovaatioiden edistämiseksi. Ne auttavat myös tarjoamaan yrityksille, hallituksille ja kuluttajille varmuutta energiantuotannon ja -kulutuksen tulevasta suunnasta.

Koska tiedetään, että energia-ala on vastuussa yli 75 prosentista EU:n kasvihuonekaasupäästöistä, uusiutuvan energian osuuden lisääminen talouden eri sektoreilla on keskeinen rakennuspalikka EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Perinteisenä uusiutuvan energian yrityksenä TESUP on sitoutunut saavuttamaan tämän tavoitteen: olla jokaisessa kotitaloudessa. Uusiutuvan energian tulevaisuus on valoisa ja kasvava. Valmistamme tuotteita lisätäksemme merkittävästi uusiutuvan energian järjestelmien tehokkuutta ja kustannustehokkuutta. Jatkuvilla investoinneilla ja innovaatioilla voimme varmistaa, että uusiutuvasta energiasta tulee maailmanlaajuisen energiavalikoiman tukipilari ja se auttaa luomaan kestävämmän ja oikeudenmukaisemman maailman.