solar panels in front of a building

Kiina loistaa auringossa, mutta hiili herättää huolta

Kiinan energiamatka heijastelee kahtalaista narratiivia: toisaalta se loistaa uusiutuvan energian, erityisesti aurinko- ja tuulivoiman, maailmanlaajuisena johtajana. Huolet kuitenkin nousevat esiin, kun maa laajentaa nopeasti hiilivoimaloitaan. Näiden vastakkaisten suuntausten tasapainottaminen on ratkaisevan tärkeää globaalien ilmastotoimien yhteydessä.

Valoisa puoli: Auringon ja tuulen dominanssi

Kiina on uusiutuvan energian käyttöönoton edelläkävijä. Se aikoo kolminkertaistaa tuuli- ja aurinkovoimansa vuoteen 2030 mennessä, mikä ylittää maailmanlaajuiset odotukset. Kansakunta asentaa enemmän aurinkopaneeleja ja tuulivoimaloita kuin muu maailma yhteensä, mikä edistää merkittävästi puhtaan energian kasvua. Tästä kiitetystä edistyksestä huolimatta on kuitenkin huolestuttava: hiilen jatkuva laajentuminen.

Ei niin kirkas puoli: Coalin jatkuva laajentuminen

Vaikka Kiina on uusiutuvan energian kärjessä, se nopeuttaa myös hiilivoimaloiden rakentamista ennennäkemättömällä vauhdilla. Tämä hiilen kehityksen nousu aiheuttaa kolmanneksen maailmanlaajuisista energiaan liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä ja ylittää kokonaiset maanosat. Tämä herättää hälytyksiä maailmanlaajuisesti, erityisesti Yhdysvalloissa, ja vaatii aggressiivisempia hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimia.

sähköntuotannon osuus Kiinassa

Ilmastodiplomatian arvoitus

Tulevissa ilmastoneuvotteluissa on ilmeistä, että Kiinan kaksoisenergialähestymistapaan on puututtava. Parhaat diplomaatit, John Kerry ja Xie Zhenhua, tapaavat Etelä-Kaliforniassa korostaen neuvottelujen ratkaisevaa luonnetta. Kun globaalit johtajat kokoontuvat huippukokouksiin, kuten APEC ja COP28, näiden keskustelujen tulokset muokkaavat merkittävästi ilmastotoimien tulevaisuutta.

Kiinan päätösten globaali vaikutus

Yhdysvaltojen ja Kiinan kumppanuus on keskeinen ilmastokatastrofien lieventämisessä. Kiinan suuret vuotuiset päästöt tekevät sen toimista ratkaisevan tärkeitä katastrofaalisen lämpötilan nousun estämisessä. Näiden kahden maan päätökset määrittävät globaalien ilmastotoimien kehitysradan ja vaikuttavat planeettamme tulevaisuuteen.

Kiinan energiasiirtymän tärkeimmät tekijät

Kiinan matka kohti kestävää energiaa edellyttää navigointia monissa monimutkaisissa kysymyksissä, mukaan lukien kansalliset energiaturvallisuusongelmat, verkon tehokkuuden parantaminen, maantieteelliset haasteet hiiliriippuvuuden vähentämisessä ja julkisen tuen saaminen uusiutuville energialähteille. Julkisen tuen vahvistaminen uusiutuville energialähteille ilmanlaatua parantamalla on edelleen ratkaisevan tärkeää.


Kun maailma odottaa Yhdysvaltojen ja Kiinan yhteistyöltä ohjausta ilmastohaasteisiin vastaamisessa, näiden ratkaisevien neuvottelujen tulokset vaikuttavat merkittävästi siihen, miten käsittelemme globaaleja ilmastoongelmia. Me TESUPilla olemme täysin sitoutuneet tukemaan näitä pyrkimyksiä ja osallistumaan vihreämmän ja kestävämmän tulevaisuuden luomiseen kaikille.